хокейно игрище

ДНЕВНА ДОЗА СМЯХ ОТ СУПЕР КЪРТАЧИ – част 9

Зима, един човек отишъл за риба. Пробил дупка в ледът и зачака. Изведнъж се чуло:
– Няма риба.
Пробил втора, гласът повторил:
– Няма риба.
Рибарят се ядосал и пробил трета дупка, но пак чул:
– Няяяма рибаааа!!
Рибарят:
– Кой си ти?
Гласът:
– Пазачът на хокейното игрище..