окачена стъклена фасада

Избор и видове окачени фасади

Все по-често, особено в големите градове можем да се възхитим на красивите нови сгради, сякаш изцяло изляти от стъкло. Този уникален ефект разбира се се дължи на използването на различни видове окачени фасади. Поставянето им обаче, трябва да е съобразено с ефективността, функционалността, удобството и спецификите на сградата. Този тип фасади променят и външния вид на самата сграда, което също трябва да се вземе предвид при изготвянето на проекта.

Видове окачени фасади

Най-общо казано можем да разделим три основни вида окачени фасади.

Стандартна фасада с алуминиева капачка

Най-разпространената стандартна фасада с алуминиева капачка, при която носещата конструкция е разположена от вътрешната страна на фасадата. Самата конструкция е изградена от профили, а капачките най-често са прави, поставени по вертикала или хоризонтала. При този вид окачени фасади клиентите имат възможност за избор на цвета на алуминиевите елементи.

Структурна окачена фасада

Вторият вид е структурна окачена фасада. При тази конструкция фасадата представлява цяла повърхност без видими монтажни планки, а за самия монтаж се използва силикон. Благодарение на тези си особености, структурната окачена фасада има красив огледален ефект. Освен това структурните окачени фасади са и най-енергоефективния вид, заради технологията на монтаж и особеностите на конструкцията.

Полуструктурни окачени фасади

Третата категория са полуструктурни окачени фасади или комбинация от двата предишни типа. Полуструктурните фасади са конструкции, при които като носещи елементи се използват вертикални и хоризонтални профили, както при стандартните, но със специално залепване на стъклопакетите в една обособена рамка, която не се вижда отвън, което придава на конструкцията огледален ефект.

Окачени фасади – предимства

На първо място сред предимствата на окачените фасади, трябва да посочим естетическият ефект, който тези конструкции придават на сградата. С помощта на окачените фасади архитектите имат по-голяма свобода да развихрят фантазията си и да използват различните форми, цветове и начини на монтаж, за да постигнат уникална визия.

Следващото голямо предимство на този тип окачени фасади е осветеността на помещението, което е особено важно за помещения или обществени сгради с много хора. Благодарение на различните стъклопакети, използвани при монтажа, могат да се постигат и високи нива на енергоефективност, което няма как да не се отчете като поредния им плюс.

Като всяко друго съоръжение обаче, окачените фасади също имат своите минуси. Най-сериозният, от тях е може би чупливостта, защото използваното в конструкциите стъкло си остава по-крехък от останалите сравними материали. При удар или буря, цялостта на някои от панелите може да бъде нарушена, което пък от своя страна ще развали визията на цялата фасада. Добрата новина е, че в такъв случай не е нужно да се сменя цялата окачена фасада, а поради спецификата ѝ, повредата може да бъде отстранена само с подмяна на конкретния засегнат сегмент. Всеки един тип окачени фасади има своите функционални и визуални предимства, така че изборът трябва да бъде съобразен със спецификата на конкретната сграда.