септична яма

Изграждане на септична яма. Как да се справим сами?

Днес екипът на Супер Къртачи реши да сподели с вас малко повече информация, относно това как се изгражда септична яма.

Септичните ями са големи подземни резервоари, които обикновено се инсталират в селските райони или в еднофамилните къщи, където няма подземна канализационна система, като средство за отвеждане на отпадни и битови отпадъци. Тя се използва за локално почистване на отпадни битови и промишлени води там където няма изградена централна канализационна мрежа или има специални изисквания към замърсяването на изхвърлените отпадни води в канализацията.

Съоръжението има за цел да пречиства отпадни води в малки количества – от 20 до 50 кубични метра. Септичните ями могат да бъдат с различна форма и конструкция, както и да бъдат изработени от различни материали.

Важно е да се каже обаче, че септичната яма усвоява около 90 процента от замърсяващите елементи във вече използваната вода, а след това трябва да премине през филтри за окончателно доизчистване на водата. Това е особено важно, ако населявате район, в който почвата е пясъчна или има множество външни замърсители.

Изграждане на септична яма - изисквания

Ако възнамерявате да изграждате септична яма за Вашия дом и градина, е важно да знаете, че има редица изисквания и норми за определяне мястото за нея. Например трябва да съобразите наличието на високи подпочвени води, както и на райони, където има опасност от наводнения (например край водоизточник – езеро, река, язовир). Освен това трябва да имате достатъчно площ и подходяща инфраструктура, с която да осигурите достъп на техника за почистване. Това е процес, който трябва да повтаряте на всеки 6-18 месеца, в зависимост от нейното натоварване.

Друго условие за изграждане на септична яма е да разполагате и с достатъчно дворно място, защото цялата конструкция – отходна канализация, септична яма, вентилационни отдушници и попивни полета, трябва да са разположени до къщата или сградата, към която искате да вържете съоръжението.

На пазара днес може да намерите няколко възможни решения за изграждане на септична яма. Ако имате възможност е най – добре да инвестирате в автоматизирана система, която работи с изпаряване на водата от фекалните отпадни води и преработка на сухото вещество в компост. Така реално Вие инвестирате не само в удобство, но и ще си осигурявате рециклиране на материалите, което има висока стойност от екологична гледна точка.

промоция за кърти чисти извозва
промоция за кърти чисти извозва

Видове септични ями - избор

Що се отнася до останалите видове септични ями, те са камери от водонепропускливи материали. Такива са бетон, РVС, фибростъкло или пластмаса. При тях отпадните води се вливат за първоначална обработка и чрез анаеробни процеси значително се намаляват твърдите и органичните вещества. Използваните материали за изграждане на септична яма, могат да бъдат пластмасови цилиндрични контейнери или монолитни или сглобяеми стоманобетонни конструкции.

Еднокамерни или двукамерни септични ями

Друг вид септични ями са водопропускливи. Те от своя страна могат да бъдат еднокамерни или двукамерни септични ями. Все пак имайте предвид, че изграждането на подобно съоръжение не е лесен процес и изисква консултация с експерт, както и анализ на мястото, където искате да я разположите.