боклук

Как да се справим със строителните отпадъци след ремонт

Неизбежно след всяка ремонтна дейност се натрупват купища строителни отпадъци, отломки и ненужни стари вещи, които не могат да бъдат просто изхвърлени до контейнера на улицата. Освен, че са неприятна гледка, изхвърлянето на строителни отпадъци до кофите за боклук е вредно за околната среда. Подобно действие води и до повреждане на камионите за събиране за смет, защото те не са предназначени за тежки отпадъци. Ако изхвърляте Вашите стари мебели, изкъртен фаянс или други строителни отпадъци до контейнерите за битови отпадъци, то със сигурност влизате в сериозно нарушение, което се наказва със солени глоби от Столична община. По закон санкциите за физически лица започват от 300 лева и достигат 1000 лева, а при фирмите глобата е между 3000 и 10 000 лева. Ето защо ако планирате да започнете ремонт у дома или сте решили да се отървете от стари боклуци, то Ви е нужна професионална помощ за почистване и извозване на отпадъци било то от частна фирма или да вземете под наем контейнер за строителни отпадъци от общината.

Извозване на строителни отпадъци от община София

Контейнер за строителни отпадъци от общината

Разделяме строителните отпадъци в две основни групи – строителни отпадъци от строителство и строителни отпадъци от разрушаване. Управлението на едрогабаритните строителни отпадъци от големите строителни и инфраструктурни обекти се регламентира в наредба на Министерския съвет за управление на строителни отпадъци и земни маси. Строителните отпадъци от малките битови ремонти са отговорност на община София, както е записано в Наредбата по чистотата.

При по-големи ремонтни дейности трябва да се наеме контейнер за строителни отпадъци от общината.. Столичната община няма задължение да осигурява събирането и транспортирането на строителните отпадъци. Общината има задължението да осигури събирането и транспортирането на отпадъците от малки ремонти от бита, които трябва да бъдат сложени в чували до контейнерите за смет. Те обикновено се събират с едрогабаритните отпадъци и се транспортират до съответното депо за строителни отпадъци София. Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ще ги повредят. Когато работниците на фирмата видят, че в контейнера има строителни отпадъци, те оставят съда на място.

Наем на контейнер за строителни отпадъци София

Изборът на фирма за извозване на строителни отпадъци в София е от голямо значение. Работата изисква не само сила и опит, но и подходящи контейнери, машини и техника, с които да се съберат и транспортират боклуците на определените за това депа.

В тези случаи екипът на SuperKartachi е на Ваше разположение. Ние работим по Европейските норми за безопасност на труда и спазваме стриктно всички предписания на Столична община. Предлагаме под наем контейнери за строителни отпадъци, които извозваме със специална техника и транспортираме до оторизирани сметища. Това e eдин от най-удобните и евтини начини да се справите с купищата строителни отпадъци или с големите остарели мебели. Цените за извозване на строителни отпадъци варира в зависимост от района, вида и количеството на отпадъците, както и от кой етаж се свалят и има ли асансьор. Когато сградата няма асансьор, цената за изнасяне на чувалите с отпадъци или старите мебели нараства в зависимост от етажа. Ние предлагаме безплатен оглед на обекта, така че да можем да определим цена още преди да поемем Вашата поръчка, за да сте спокойни и да няма неприятни изненади.

Рециклиране на строителни отпадъци

От няколко години насам разделното събиране, рециклиране и повторната употреба на строителни отпадъци е задължително. За целите на рециклирането се изготвя предварително план за управление на строителните отпадъци на обекта. Такъв тип план се прави при разрушаване на големи сгради. Не се изисква за събаряне на сгради със застроена площ по-малка от 100 кв. м или при ремонт и реконструкция на строежи с площ под 500 кв. м. При строежа или разрушаването на по-големите сгради минимум 85% от бетона и 70% от тухлите, керемидите и фаянсовите плочки трябва да се изхвърлят разделно. Процентът е още по-висок за железните и стоманените части от сградата – 90 на сто.