всекидневна

Необходими разрешения при вътрешно преустройство на апартамент

В наши дни необходимостта от по-обширна жилищна площ насърчава много хора да преустройват домовете си, като премахват или изграждат стени, прокарват водопроводна мрежа, там където не е била предвидена по план и прочие. Какви са необходимите разрешения обаче при вътрешно преустройство на апартамент?

Разрешение за събаряне на стена

Необходимо е да се издаде строително разрешение, когато говорим за сериозно преустройство на апартамент, дори и в случаите, когато при приобщаването на терасата към непосредствената до нея стая не се разрушават носещи стени или колони, съветват от SuperKartachi.com. При отсъствието на това изискване общинската администрация е в пълното си право да постави глоба за остъклена тераса или събаряне на стена на собственика.  За остъкляване на балкон, не се изисква, но ако възнамерявате да събаряте преградна стена между балкона и стаята, която е непосредствено до нея, предназначението на балкона вече ще се промени и е необходимо да имате разрешение за събаряне на стена. За да започнете такъв ремонт е необходимо да се запознаете с някои основни изисквания, за да не се стигне до събаряне на носеща стена, което може да доведе до много по-големи проблеми от глоба.

Преустройство на апартамент - Разрешение от съседите

Преди да започнат процедурите по съгласие за преустройство на апартамент  е нужно да се подсигурят заложените в закона разрешения от съседи в зависимост от типа на строителството. Най-често срещаното изискване е това, при което в сградите с управление на етажна собственост всички собственици използват заедно общите части, а преустройвания обект се намира на границата на имотите на съседите. Преустройството на апартамент в жилищни обекти с управление на етажна собственост зависят пряко от интересите на съседите и закона съвсем правилно изисква писменото им съгласие, в това число и нотариално заверени с подпис. Нашата препоръка е преди да започнете сериозно преустройство на апартамент първо да си осигурите всички необходими разрешения. След което да уведомите домоуправителя на сградата, който да предупреди съседската общност, че предстои преустройство и че Вие разполагате с необходимото разрешение за ремонт на апартамент.

промоция за кърти чисти извозва
промоция за кърти чисти извозва

Преустройство на апартамент без необходимост от разрешително:

  • Няма промяна на предназначението на обекта, респективно помещението
  • Не се изземват общите помещения и площи или частите от тях
  • Не се променят значително общите части на постройката
  • Се свързват вътрешни връзки на инсталацията с общи мрежи, минаващи през или до делителната стена или през обслужващите части по една вертикална ос
  • Се прокарва инсталация през общите части, която няма досег с помещенията на останалите собственици
  • Се изменя предназначението на обекти, позиционирани в нежилищните сгради
  • Се налага преустройство на помещения и обекти за нежилищни потребности, построени в заварени жилищни постройки (например преустройство от аптека в магазин)
  • Се възобновява жилищното предназначение на обект, които е преустроен за нежилищни нужди и изграден в заварено жилищно здание

Тези преустройства, при които горните изисквания не се проявяват, с изключение на долупосочените изискват само разрешението на преките съседи, а когато се извършва преустройство на апартамент и смяна на предназначение на жилищен обект в кабинет за здравни нужди, офис или ателие, обвързани с влизане на външни лица в постройката и те са позиционирани на първия или на полуподземния етаж е необходимо и решението на общото събрание. Ако върху подобни помещения или жилищни обекти се извършва преустройство не в посочения по-горе тип, отново е необходимо решението на общото събрание, както и позволението на преките съседи.

Когато се завзема или променя кардинално общите части на постройката, или се изменя общата инсталация, или се прокарва нова обща инсталация отново е нужно позволението на всички собственици с нотариално заверяване на подписите.

от друга страна, когато преустройството на апартамент е свързано с прокарване на нова инсталация за централно отопление или газоснабдяване, е нужно общото събрание да вземе решение с квалифицирано мнозинство на базата на 2/3 от всички собственици.

къртене на стени
къртене на стени