външна и вътрешна изолация

Разлика между вътрешна и външна изолация

В настоящата статия екипът на superkartachi ще се опита да Ви помогне в избора на по-доброто решение за дома Ви – вътрешна или външна топлоизолация. Споровете по тази тема не стихват и доста често ставаме свидетели на неправилни твърдения или разпространение на популярни митове относно предимствата на двете решения. В подобни ситуации, мнозина търсят съвет от близки и познати, но истината е, че всеки един проект е строго специфичен и универсалните съвети често се оказват нерелевантни.
Изборът между вътрешна или външна топлоизолация, или комбинация от двата варианта, може да се окаже определящо за експлоатационното качество на сградата впоследсвие, както и за цялостния енергоспестяващ ефект от топлоизолирането. За да се направи правилен избор, от първостепенна важност е да се вземат под внимание видът на помещението/сградата, както и тяхната обитаемост. Именно това са факторите, които трябва да бъдат водещи при избора между различните варианти за изпълнение на топлоизолационната система.
Външно положената топлоизолация има свойството да прекъсва топлообмена между стената и външната среда. Наред с всичко останало, добре проектираната топлоизолационна система гарантира и пренасянето на всички критични точки (на замръзване и кондензация) извън помещението, а именно – между стената и топлоизолационния слой. По този начин стената се запазва суха и експлоатационната си надеждност за дълъг период от време.
Вътрешното топлоизолиране от своя страна не може да гарантира бързото затопляне и охлаждане на помещенията. За разлика от помещенията с вътрешна топлоизолация, където постигането и поддържането на желаната температура става в рамките на няколко часа, при външно изолираните стени, пълното затопляне и изстиване на стените отнема около 2 до 3 дни.
Изборът между двата варианта е съобразен изцяло със законите на строителната физика, а невземането им под внимание често води до неприятни последици, недобри резултати от гледна точка на постигнатия топлоизолационен ефект и скъпоструваща инвестиция в системи и материали.
Според спецификата на помещението и експлоатацията му се препоръчва изборът да бъде съобразен със следните принципи:
Постоянно обитаеми и отопляеми помещения – външна топлоизолация
Помещенията, в които прекарваме по-сериозна част от времето, изискват постоянно климатизиране. Поради тази причина, за тях се препоръчва полагане на външна топлоизолационна система. Сравнително постоянното генериране на енергия спомага за равномерното затопляне/охлаждане на топлоизолирането стени, а наличието на външна топлоизолация подсигурява поддържането на желаната температура и комфортния климат в помещението.
Временно или рядко обитаеми помещения – вътрешна топлоизолация
Сградите, предназначени за временно ползване като вилата на село или къщата за отдих, в която обичаме да прекарваме свободните уикенди, изискват постигане на по-бърз топлинен ефект. Именно поради тази причина, вътрешната топлоизолация се явява по-добрия избор, тъй като гарантира достигането на желаната температура в помещенията за максимално кратък срок. Задържането на генерираната енергия вътре в сградата става възможно благодарение на факта, че вътрешната топлоизолация играе ролята на активна преграда със студените/горещите стени.
Комбиниране на вътрешна и външна топлоизолация
В редица случаи, за максимален топлоизолационен ефект, а и разбира се когато разполагаме с по-сериозен бюджет, могат едновременно да бъдат комбинирани и двата вида, като естествено се съобразим с мнението на специалистите.
Ако се питате какви са рисковете от неправилния избор, то проблемите си проличават след време. Най-често неправилното планиране и съобразяване с конструктивните особености на сградата води до редица негативни последици като например образуване на конденз и мухъл.