външна и вътрешна изолация

има ли разлики между външна и вътрешна изолация