панелен блок

Технически паспорт на апартамент – нови изисквания

Темата за новите изисквания, касаещи необходимостта от технически паспорт на апартамент е сред топ темите, които в момента се обсъждат в нашата родна страна и са причина за недоволството на много граждани. Ето защо екипа на Супер Къртачи реши днес да ви даде малко повече разяснение по този казус.

Какво е технически паспорт на апартамент

Технически паспорт на апартамент се издава по инициатива на собственика, веднага след като е закупил имот, построен преди 2007 година. За тези апартаменти, които са построени след 2007 е необходим единствено документ от общината. Паспортът представлява документ, в който се отбелязват всички технически характеристики на сградата, всички извършени строително-ремонтни дейности, инструкции за експлоатация.

Какво включва техническия паспорт на апартамент

Важно е да обърнем внимание на точките, които трябва да бъдат включени в техническия паспорт на апартамент, за да не останете неподготвени. Съдържанието се състои от: площ на имота; план на апартамента; дата на строеж; точен адрес; важни дати, на които са се извършвали промени по имота; броят на етажите на сградата; от какъв материал са изградени стените; от какъв материал е изработена фасадата на сградата; броят на стаите в апартамента, устойчивост при пожар; околна среда; защита от шум; хигиена и здраве; безопасност и устойчиво използване на природните ресурси.

Как да се сдобием с технически паспорт на апартамент

Можете да се сдобиете с технически паспорт на апартамент единствено от консултанти, с лиценз от Министерството на регионалното развитие и благополучие. Цените, за изработката на технически паспорт на апартамент варират между 4 и 8 лева на квадратен метър.

Необходими документи за издаване на технически паспорт на апартамент

Документите, от които се нуждаете за издаване на технически паспорт на апартамент са: разрешение за строеж; Акт 15; проект на сградата; разрешение за ползване; удостоверение от кадастъра; нотариален акт; актуална скица; документи на собственика; фактури за платени електропотребление, студена и топла вода, ТЕЦ и газоснабдяване; сертификат от лицензиран орган за електроконтролни измервания.
Важно е да отбележим, че срока на валидност на техническия паспорт на апартамент е с валидност 5 години, след издаването му. А глобата за липса на такъв е около 500 лева, за жилище с приблизително 100 квадратни метра. Друго важно уточнение, което трябва да знаете е че, ако вашата сграда участва в проект по оперативна програма „Регионално развитие“ ще се снабдите с безплатен технически паспорт.